MattievanderWorm

Under Cherry Trees
Hellema Project
131 Warme Centen
The Golden Wood
Watching The River Flow
Karekiet
Joop Walenkamp Tunnel
"Rejecting the passive observation of the 'viewer', the commodifying gaze of the 'consumer', the stylized participation of the 'spectator'." A critical reader in comtemporary art / BAK 2015

De hoedanigheid van een plek lijfelijk ervaren. Er achter zien te komen waar een locatie om vraagt, dat uitlichten. Bevindingen toevoegen, zodat dat wat al aanwezig is, de identiteit van de plek versterkt.

Doel: Passanten, bezoekers en gebruikers verleiden om opnieuw ontvankelijk te zijn voor hun constant veranderende omgeving. Uitgangspunt daarbij is het besef dat alles wat we waarnemen onderdeel is van een, niet goed zichtbaar, groter geheel.

 

Een plek 'zien' is een gelaagd en betekenis gevend gegeven waarbij neus, oor en oog hebben voor 'wat er speelt' onontbeerlijk is. De uitdaging is om die gelaagdheid zichtbaar te maken.

 

Door voortschrijdende technologie en de collectief versterkte roep naar veiligheid dringt het algemene belang meer en meer ons prive domein binnen. Onze hyper individuele hoedanigheid wordt per seconde in kaart gebracht en tot data verwerkt. Klaar om vertaalt te worden voor inwisselbare doelen.

 

 

Dit onzichtbare proces resulteert onder andere in hoe het publieke domein vormgegeven wordt.  Dialoog en uitwisseling van ideeën en verlangens worden bij het vormgeven van deze gedeelde ruimtes overgeslagen. Daardoor verliest het zo belangrijke 'Denkbeeldige' meer en meer terrein. Een van de resultaten is dat mensen zich minder betrokken zijn gaan voelen bij de plek waar ze wonen.

 

Toch is de publieke ruimte niet iets wat als losse entiteit bestaat. Net als dat privé sferen niet als een losse entiteiten bestaan. Beide worden continu herschapen. De een vanuit interpretaties van data, de ander vanuit lijfelijke behoeftes en verlangens. Daar gaan onze gesprekken over.

 

Met onze kunst voor de Openbare Ruimte schuiven we tekens uit het hyper individuele beleven van wat Leven is de Publieke Ruimte binnen. Om er achter te komen welke tekens voor een bepaalde plek relevant zijn is samenwerking met opdrachtgevers, architecten, bewoners en bezoekers onontbeerlijk.

 

Zie ook www.KapervanderWorm.nl