MattievanderWorm

Opdracht van particuliere opdrachtgever. Gedenkboek voor een doodgeboren baby.
Het Gedenkboek bestaat uit losse pagina's die samengehouden woprden door een omslag
met daarop pagina's van John Berger's boek Ans Our Faces, My Haert, Brief as Photos waarin hij over absolute tijd en relatieve tijdsbeleving schrijft. The Body ages. The Body is prepairing to die. No theory of time offers a reprieve here. Death and time were allways in alliance. Time took away more or less slowy: deathmore or less suddenly.
Back