MattievanderWorm

Karekiet
Back
Opdracht: Middels een kunsttoepassing de wanverhouding van de pilaren ten opzichte van de hoogte van de onderdoorgang compen- seren.

Back