MattievanderWorm

131 Warme Centen Project
Back
Doel van het 131 Warme Centen Project: Gesprek bij de inwoners van Beverwijk op gang brengen over wat men Van Waarde vindt. Voor zichzelf, voor elkaar en voor hun stad. Het eerste onderdeel van het kunstproject bestond uit een campagne waarin de inwoners van Beverwijk kenbaar werd gemaakt dat uit naam van hen, via de algemene belasting- heffing gefinancierd, € 1,31 besteed zou gaan worden aan het kunstproject. Videoviral, flyers, posters en radio-interview. Inwoners die het, om welke rede dan ook, niet eens waren met deze bijdrage hebben de gelegenheid gekregen om ‘hun’ aandeel op te komen halen. Aan de speciaal voor deze gelegenheid ingerichte balie in het gemeentehuis hebben we de inwoners die 'hun' € 1,31 kwamen terughalen, een voor een te woord gestaan. Een groot deel van de gesprekken die ontstonden zijn terug te brengen tot het feit dat men zich niet gehoord voelde. Verontwaardiging verdampt zichtbaar als er een luisterend oor is.
Het resterende werkbudget in de klienstmogelijke munteenheid, een eurocent, in de publikeshal tentoongesteld.
14.000 Kg.
300cm x 1200cm x 60cm.
Staal met een beetje koper.
Permanent bewaakt. Tegelijkertijd met die geldberg was in de raadzaal 1200 kg aardappelen te zien.
Geen extra veiligheidsvoorschriften bij van kracht. Deze aardappelen waren een schenking en zijn nadien naar de voedselbank gebracht. Tijdens de hele traject zijn in de publiekshal aan dit project gerelateerde foto's tentoongesteld. Zoals een hand vol centen en de rekening van de bewakinging van dat staal met een beetje koper.
In het tweede deel van het 131 Warme Centen project hebben we samenwerking gezocht. Wij hebben suggesties en inspiratievormen aangedragen om naast de “Doe-Maar- Gewoon-kwaliteit" van Beverwijk, het belang van reflecteren op dromen, wensen, ideeën en idealen, kortom wat men Van Waarde acht, actueel te maken. Theatervoorstelling voor inwoners.
Workshop voor Raad & Bestuur.
Twee workshops met alle onderwijzers van Basisschool De Vrijheit. Vijf tentoonstellingen in de publiekshal.
Twee lesreeksen voor basisschool De Vrijheit en voor eindexamen leerlingen van Het Kennemer College geschreven en gegeven. Ook de reeds in Beverwijk actieve kunst-initiatieven uitgenodigd om opnieuw na te gaan waar zij voor willen staan, wat ze nog allemaal zouden willen doen en tot hun beschikking zouden willen hebben. Hen uitgenodigd hun bevindingen visueel kenbaar te maken in de publiekshal van het stadhuis. Brieven geschreven, vergaderingen bijgewoond, contact proberen te leggen en suggesties aangedragen. Tijdens de jaarlijks terugkerende dichterswed-strijd hebben elf dichters hun 131 Warme Centen gedicht vol verve voorgedragen aan het hen vertrouwde publiek.
Ter herinnering aan het 131 Warme Centen project en, opnieuw, als uitnodiging om werk te maken van Droom, Wens en Verlangens, hebben wij in de publiekshal van het gemeentehuis een kunstwerk met de titel, De Onderstroom, achtergelaten. Boven de hoofden van de wachtende bezoekers van het gemeentehuis hurkt op een bronzen sokkeltje De Kantelaar, een mensfiguurtje die met zijn uitgesterkte handen denkbeeldig de in de ruimte aanwezige gedachten van de aanwezigen schept. Door de bemiddeling van De Kantelaar stollen de gedachten van de bezoekers tijdelijk tot rudimentaire vormen die langs de muren hun weg naar de balies en de raadzaal vinden. Om daar het gesprek tussen inwoner en baliemedewerkers en het politieke debat in de raadzaal te beïnvloeden. "If I care for you, others will care for me" Joseph Beuys Van het plaatsen van losse rudimentaire vormen op de publieksbalies werd op verzoek van de opdrachtgever uit veiligheidsoverweging afgezien. De in de raadzaal rondzwervende naar de gedachten van de bezoekers van het stadhuis verwijzende rudimentaire vormen die het politieke debat en besluitvorming ten positieve zouden hebben kunnen beïnvloeden werden als hinderlijk ervaren. Deze vormen hebben een nieuwe bestemming gekregen als relatiegeschenk. Zie ook www.Facebook.com/131warmecenten
Back